Logo

:: Psycholog

Praca psychologa to przede wszystkim praca z uczniem. Wszelkie działania podejmowane z rodzicami, nauczycielami oraz przedstawicielami instytucji wspierających mają służyć dziecku, ponieważ jego bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie jest najważniejsze.

 

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”.

Phil Bosmans

PSYCHOLOG

 

 

Godziny pracy:

 

poniedziałek

08:00 - 15:00

 

piątek

11:15 - 15:15

 

W zakresie kompetencji psychologa znajduje się:

 

  1. Diagnoza psychologiczna w szkole

 

Wstępna ocena stopnia nieprawidłowości w funkcjonowaniu na poziomie emocjonalno-społecznym oraz na poziomie sfery poznawczej.

Wywiad oraz ocena relacji rodzinnych, które mogą mieć wpływ na rozwój dziecka (emocjonalny, społeczny oraz poznawczy).

Pomoc dla rodziców w kwestii wyboru odpowiedniego specjalisty czy instytucji w sytuacji potrzeby pogłębienia diagnozy dziecka.

 

  1. Terapia psychologiczna

 

Indywidualne rozmowy terapeutyczno-wspierające

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i rodziców.

Prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych o charakterze terapeutycznym.

Interwencje doraźne w sytuacjach konfliktowych.

Prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia kompetencji społeczno-emocjonalnych.

 

 

Do zadań psychologa szkolnego należą:

 

  1. Praca z uczniem
  2.  

Diagnozowanie trudności emocjonalnych oraz odniesienie ich do aktualnej sytuacji życiowej.

Diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie i budowanie mocnych stron uczniów.

Indywidualne spotkania z uczniami, które mają na celu ukierunkowanie w rozwiązaniu problemu oraz zaopiekowanie i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Interwencje, które mają na celu rozwiązanie sporów i problemów.

 

  1. Praca z rodzicami
  2.  

Pomoc w poszukiwaniu sposób radzenia sobie z problemami życiowymi oraz w rozpoznawaniu przyczyn doświadczanych problemów wychowawczych.

Ukierunkowanie na poszukiwanie, rozwijanie i wykorzystywanie zasobów osobistych, które pozwolą dokonać zmiany.

Psychoedukacja w zakresie rozwoju dziecka oraz umiejętności wychowawczych.

Psychoedukacja w zakresie wpływu doświadczanych kryzysów małżeńskich i osobistych, które mogą rzutować na egzystencje i zachowanie dziecka.

Spotkanie edukacyjne oraz konsultacyjne wspierające i rozwijające kompetencje rodzicielskie.

 

  1. Praca z nauczycielami
  2.  

Rozpoznanie potrzeb zespołów klasowych, rozeznanie w relacjach uczniowskich.

Próba określenie relacji z uczniami oraz rozwijanie procesu zmiany.

Współpraca na poziomie ustalania optymalnych sposobów oddziaływań wobec uczniów.

Wsparcie w działaniach, które wynikają z programu wychowawczego szkoły.

Przydatne linki
Przydatne linki