Logo

:: Psycholog

Praca psychologa to przede wszystkim praca z uczniem. Wszelkie działania podejmowane z rodzicami, nauczycielami oraz przedstawicielami instytucji wspierających mają służyć dziecku, ponieważ jego bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie jest najważniejsze.

 

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”.

Phil Bosmans

PSYCHOLOG

 Monika Kostrzewa

 

Godziny pracy:

 

poniedziałek

09:00 - 14:30

 

piątek

09:00 - 14:30

 

Uczniowie

Psycholog nie ocenia, rozmawia o problemie, wspiera w rozwiązywaniu sytuacji. Uczeń może porozmawiać kiedy czuje taką potrzebę, kiedy ma trudności w szkole z nauką, kontaktami z rówieśnikami lub rodzicami, a także wtedy kiedy nie czuje się bezpiecznie.

Nauczyciele

Psycholog wspiera i pomaga nauczycielom zrozumieć sytuację ucznia, wspiera w nowych formach pracy, konsultuje trudności uczniów i szuka odpowiednich rozwiązań dla danej sytuacji. Jest także mediatorem między uczniem a nauczycielem.

 

Rodzice

Psycholog wspiera i pomaga w zrozumieniu świata dziecka i nastolatka. Rodzic może zwrócić się o pomoc kiedy zauważa negatywne przejawy zachowania dziecka, a także kiedy chce lepiej zrozumieć swoje dziecko.

W zakresie kompetencji psychologa znajduje się:

 

  1. Diagnoza psychologiczna w szkole

Wstępna ocena stopnia nieprawidłowości w funkcjonowaniu na poziomie emocjonalno-społecznym oraz na poziomie sfery poznawczej.

Wywiad oraz ocena relacji rodzinnych, które mogą mieć wpływ na rozwój dziecka (emocjonalny, społeczny oraz poznawczy).

Pomoc dla rodziców w kwestii wyboru odpowiedniego specjalisty czy instytucji w sytuacji potrzeby pogłębienia diagnozy dziecka.

 

  1. Terapia psychologiczna

Indywidualne rozmowy terapeutyczno-wspierające

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i rodziców.

Prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych o charakterze terapeutycznym.

Interwencje doraźne w sytuacjach konfliktowych.

Prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia kompetencji społeczno-emocjonalnych.

 

Do zadań psychologa szkolnego należą:

 

  1. Praca z uczniem

Diagnozowanie trudności emocjonalnych oraz odniesienie ich do aktualnej sytuacji życiowej.

Diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie i budowanie mocnych stron uczniów.

Indywidualne spotkania z uczniami, które mają na celu ukierunkowanie w rozwiązaniu problemu oraz zaopiekowanie i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Interwencje, które mają na celu rozwiązanie sporów i problemów.

 

  1. Praca z rodzicami

  2.  

Pomoc w poszukiwaniu sposób radzenia sobie z problemami życiowymi oraz w rozpoznawaniu przyczyn doświadczanych problemów wychowawczych.

Ukierunkowanie na poszukiwanie, rozwijanie i wykorzystywanie zasobów osobistych, które pozwolą dokonać zmiany.

Psychoedukacja w zakresie rozwoju dziecka oraz umiejętności wychowawczych.

Psychoedukacja w zakresie wpływu doświadczanych kryzysów małżeńskich i osobistych, które mogą rzutować na egzystencje i zachowanie dziecka.

Spotkanie edukacyjne oraz konsultacyjne wspierające i rozwijające kompetencje rodzicielskie.

 

  1. Praca z nauczycielami

  2.  

Rozpoznanie potrzeb zespołów klasowych, rozeznanie w relacjach uczniowskich.

Próba określenie relacji z uczniami oraz rozwijanie procesu zmiany.

Współpraca na poziomie ustalania optymalnych sposobów oddziaływań wobec uczniów.

Wsparcie w działaniach, które wynikają z programu wychowawczego szkoły.

Przydatne linki
Przydatne linki