Logo

:: Egzamin ósmoklasisty

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Rok 2022
Język polski - 57%

Matematyka - 66%

Język angielski - 66%

Język niemiecki - 73%

 

Rok 2021

Język polski - 63%

Matematyka - 36%

Język angielski - 54%

 

Rok 2020

Język polski - 70 %
Matematyka- 59 %
Język angielski - 60 %

 

Rok 2019

Język polski - 76 %
Matematyka - 57 %
Język angielski - 72 %
Język niemiecki - 77 %

 

WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W KLASIE VI
Uczeń może zdobyć maksymalnie 40 punktów
 

Rok

szkolny


2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Średnia
województwa


23,8
29,8
29,2
26,1
29,8
25,7
26,8
25,7
22,5
24,5
25,1
22,2
23,5
25,2
66,1%
60,9%

Średnia
gminy


23,9
30,0
29,4
26,5
30,9
25,5
27,7
24,9
22,3
24,0
25,5
22,1
23,1
25,9
65,4%
59,9%

Średnia
szkoły


29,5
35,9
34,1
27,6
35,0
31,2
30,6
25,1
25,0
23,4
27,9
24,0
24,0
27,8
63,2%
73,4%

Przydatne linki
Przydatne linki