Logo

:: Historia

Pierwsze informacje o istnieniu szkoły we wsi Kuniów pochodzą z roku 1666. Przeprowadzono wówczas wizytację kanoniczną dóbr Krzyżaków z Czerwoną Gwiazdą, potwierdzającą ten fakt. Nauczycielem był w tym okresie Maciej Kokoska. Najstarsza kronika dotycząca dziejów szkoły pochodzi z roku 1945, kiedy to kierownikiem jej został p. Roman Żechowski. Podaje on, iż pierwotnie (brak wiadomości co do daty) szkoła mieściła się prawdopodobnie w budynku, gdzie była gmina, a później została przeniesiona do budynku parafialnego. Następnie około roku 1906 wybudowano specjalny budynek z cegły, w którym mieściło się cztery izby lekcyjne, a w 1938 roku dobudowano drugie skrzydło, bliźniaczo podobne. W nim także znajdowały się cztery izby lekcyjne. Z kolei (wg notatki zawartej w powyższej kronice) znaleziona kronika niemiecka (brak bliższych informacji) podaje, iż szkoła w Kuniowie została zorganizowana w roku 1772 jako szkoła parafialna i mieściła się w zwykłej chacie. Istniejący obecnie dwupiętrowy budynek, tzw. "starą szkołę," wybudowano w 1906 roku, a drugą część, tzw. "nową szkołę," w 1937 roku.

 

  • - Szkołą kolejno kierowali: w latach 1945 - 1948 p. Roman Żechowski
  • - w latach 1948 - 1965 p. Andrzej Szyndrowski
  • - w latach 1965 - 1991 p. mgr Józef Mandrossa
  • - w latach 1991 - 2006 p. mgr Różanna Marko
  •  
  • od 1 września 2006r. funkcję dyrektora szkoły pełni p. mgr Barbara Hyży

Obejmując kierownictwo szkoły w 1945 roku p. Żechowski był jednocześnie jedynym jej nauczycielem, jednak już pod koniec roku szkolnego pracę rozpoczęły dwie nauczycielki, p. Janina Mohylewska i p. Jadwiga Lenartowicz. W tym czasie w siedmiu klasach szkoły uczyło się 186 uczniów, natomiast już w roku szk. 1949/50 rozpoczęło naukę w kl. I - VII 345 uczniów pod kierunkiem 8 nauczycieli. W roku szk. 1966/67 uczniowie kl. VII po raz pierwszy otrzymali promocję do kl. VIII, a szkoła rozpoczęła swoją działalność oświatową jako placówka 8- klasowa.(Taki stan trwał do roku 1999). Szkoła była w tym czasie w dobrym stanie technicznym, ale żaden z jej budynków nie posiadał wewnątrz części sanitarnej, istniały jedynie drewniane ubikacje na zewnątrz. Szczególnie uciążliwy, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, był brak sali gimnastycznej. Dotychczasowa pełniła jednocześnie funkcję świetlicy. Dopiero 25 stycznia 1983 roku, kiedy funkcję dyrektora sprawował p. Józef Mandrossa, rozpoczęto przygotowania do remontu istniejącej we wsi sali z przeznaczeniem na salę gimnastyczną. Przygotowania te obejmowały wykonanie dokumentacji, uzyskanie zezwolenia budowlanego i przygotowanie placu budowy. Ostatecznie 4 lipca 1984 roku budowa sali rozpoczęła się, a jej oficjalne otwarcie nastąpiło 22 października 1986 roku o godz. 14.00. W uroczystości uczestniczyły ówczesne władze polityczno - administracyjne Kluczborka, a także byli uczniowie szkoły, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu, a mianowicie: p. Felicja Kinder - była mistrzyni Polski w rzucie oszczepem oraz p. mgr Adam Sokołowski - mistrz Polski kibiców. Zaprezentowali oni uczniom i gościom swoje trofea sportowe. W budynku sali gimnastycznej znalazły miejsce także szatnie dla dziewcząt i chłopców, toalety oraz jedna sala lekcyjna przekształcona z czasem w bibliotekę. 24 października 1989 roku przystąpiono do budowy wiatrołapu u wejścia do starej części szkoły, a ostatecznie zakończono prace 17 stycznia 1990 roku.

Z dniem 1 września 1991 roku dyrektorem została p. mgr Różanna Marko. Wówczas zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin było 9 nauczycieli: p. mgr Różanna Marko, p. Jadwiga Sadowa, p. Czesława Widera, p. Wiesława Fudali, p. mgr Danuta Dereń, p. mgr Beata Rasztar, p. mgr Piotr Winiarski, p. Robert Wietrzyk, p. Mariusz Litner. W niepełnym wymiarze godzin pracę podjął były dyrektor szkoły p. mgr Józef Mandrossa. Kolejne lata działalności szkoły to ciągła troska o jej rozwój i polepszenie warunków pracy uczniów i nauczycieli.

W 1997 roku budynek szkoły przeszedł wiele korzystnych przeobrażeń: sale lekcyjne są przestronne, jasne i czyste, wzbogaciły się w tym czasie w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Część mieszkalna, będąca łącznikiem "starej" szkoły z "nową," została zaadaptowana na potrzeby uczniów, powstały tu, w miejsce drewnianych na dworze, nowoczesne sanitariaty oraz dwie sale lekcyjne, z których jedną przeznaczono na ekspozycję zbiorów szkolnej Izby Regionalnej. Zebrane w niej eksponaty znajdują optymalne wykorzystanie w edukacji regionalnej uczniów. Uroczystość otwarcia nowych pomieszczeń zaszczycili swą obecnością goście z Urzędu Miejskiego w Kluczborku na czele z burmistrzem p. Ginterem Jendrsczokiem, st. wizytator KO w Opolu oddział w Kluczborku p. Dobromiła Szymaniak oraz inspektor d/s oświaty p. Tadeusz Konarski. Największą chlubę przyniosła szkole pracownia komputerowa, istnienie której sprzyja kształceniu informatycznemu uczniów, a korzystanie z Internetu służy pogłębianiu ich wiedzy w różnych dziedzinach. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, Rady Rodziców oraz szkoły i władz lokalnych. Od września 2005 roku do szkoły zostały przyłączone oddziały przedszkolne, które następnie, po adaptacji części pomieszczeń szkolnych w 2006 roku, zostały przeniesione do budynku szkoły. Sięgając pamięcią wstecz nie sposób nie wspomnieć, iż w roku 1992 szkoła w Kuniowie była miejscem spotkania delegacji z Niemiec - Europa Union Schlezwig - Holstein oraz przedstawicieli Delegatury Zamiejscowej z nauczycielami szkoły. Atmosfera spotkania była bardzo miła. Goście, a wśród nich byli także nauczyciele, zwiedzili szkołę i dzielili się spostrzeżeniami. Po raz pierwszy także uczniowie szkoły wraz z opiekunami wyjechali do Niemiec na zaproszenie p. dr Wielfrieda von Watzdorf z Gottingen. Tym, którzy występowali z bogatym programem artystycznym, zaproponowano później 12- dniowe wczasy na koszt organizatorów. Ponadto w 1999 roku w ramach "Urbanowych Spotkań" odbyło się w szkole, cenne dla uczniów z punktu widzenia poznawczego i wychowawczego, autorskie spotkanie z poetą Tadeuszem Soroczyńskim, dzięki któremu możliwe było wspólne przeżywanie poetyckiego słowa. W życiu szkoły było i jest jeszcze wiele uroczystości o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, przeznaczonych nie tylko dla uczniów, ale i dla całego środowiska, w którym głęboko się zakorzeniła, w tym spotkania rocznicowe, organizowane przez byłych uczniów, po 50, 30 i 25 latach od jej ukończenia, a także te, których inicjatorami są dzisiejsi uczniowie.

Przydatne linki
Przydatne linki