Logo

:: Pracownicy

mgr Barbara Hyży - dyrektor szkoły

 

mgr Ewa Cicha - edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr Ewa Czapczyńska - nauczyciel oddziałów przedszkolnych

mgr Iwona Domagała - język polski, historia

mgr Ewelina Garbowska Ferdek - nauczyciel oddziałów przedszkolnych, pedagog specjalny

mgr Anna Idasiak - matematyka, technika, informatyka

mgr Małgorzata Jantos-Luxa - fizyka

mgr Monika Kostrzewa - psycholog

mgr Beata Kowalska - edukacja wczesnoszkolna, historia, przyroda, nauczyciel świetlicy

mgr Agnieszka Künstler - pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Magdalena Kwiatkowska - religia, WDŻ

mgr Dorota Lewaszkiewicz - Sobieraj - język angielski, historia, pedagog

mgr Anita Marciniak - plastyka, nauczyciel oddziałów przedszkolnych, nauczyciel świetlicy

mgr Aleksander Muzyka - wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Ośródka - edukacja wczednoszkolna, doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Rak-Krzyżanowska - geografia

mgr Irena Stryczewska - chemia, biologia

mgr Bożena Szewczyk - nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr Adriana Wiecha - język mniejszości narodowej - niemiecki, własna kultura i historia mniejszości, język niemiecki, biblioteka

 

Pracownicy administracji i obsługi:

 

Regina Babik - pracownik obsługi

mgr Anna Cwynar - sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy
Gabriela Jantos - pracownik obsługi

Maria Stanossek – intendent/pracownik obsługi

Alicja Tylla - pracownik obsługi
Mariola Wójcik - pracownik obsługi
Marek Tworek - woźny konserwator, palacz c.o.

Przydatne linki
Przydatne linki