Logo

:: Pracownicy

mgr Barbara Hyży - dyrektor szkoły

 

mgr Ewa Cicha - edukacja wczesnoszkolna

mgr Kryspin Cieplik - język mniejszości narodowej - niemiecki, własna kultura i historia mniejszości, język niemiecki

mgr Ewa Czapczyńska - nauczyciel oddziałów przedszkolnych

mgr Iwona Domagała - język polski

mgr Anna Fortuna-Honc - psycholog

mgr Ewelina Garbowska Ferdek - nauczyciel oddziałów przedszkolnych, pedagog specjalny

mgr Anna Idasiak - matematyka, technika, informatyka

mgr Małgorzata Jantos-Luxa - fizyka

mgr Ewa Kisiel - Hys - muzyka, plastyka

mgr Beata Kowalska – edukacja wczesnoszkolna, historia

mgr Magdalena Kwiatkowska - religia, WDŻ

mgr Dorota Lewaszkiewicz - Sobieraj – historia, język angielski, WOS

mgr Anita Marciniak – nauczyciel oddziałów przedszkolnych, nauczyciel świetlicy

mgr Piotr Noculak - chemia, biologia

mgr Katarzyna Ośródka - edukacja wczednoszkolna, doradztwo zawodowe

mgr Janusz Poprawa - geografia, EDB

mgr Beata Rasztar - wychowanie fizyczne, biologia. przyroda
mgr Bożena Szewczyk - nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr Adriana Wiecha - język mniejszości narodowej - niemiecki, własna kultura i historia mniejszości, język niemiecki, biblioteka
mgr Halina Wojnarowska - pedagog, logopeda, plastyka

 

Pracownicy administracji i obsługi:

 

Regina Babik - pracownik obsługi

mgr Anna Cwynar - sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy
Gabriela Jantos - pracownik obsługi

Maria Stanossek – intendent/pracownik obsługi

Alicja Tylla - pracownik obsługi
Mariola Wójcik - pracownik obsługi
Marek Tworek - woźny konserwator, palacz c.o.

Przydatne linki
Przydatne linki