Logo

:: Pedagog specjalny

Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.

Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,
na które warto poznać odpowiedzi”

Jim Stovall.

Pedagog specjalny

mgr Ewelina Garbowska-Ferdek

Godziny pracy:

wtorek 11:30-15:30

czwartek 11:00-15:30Do zadań pedagoga specjalnego należy:

 

  1. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.

  2. Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych dla uczniów- odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.

  3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów.

  4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem.

  5. Dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.

  6. Dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

  7. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nauczycielom, rodzicom.

  8. Współpraca w zależności od potrzeb z innymi podmiotami np.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną itp.

Przydatne linki
Przydatne linki