Logo

:: Pedagog specjalny

 

 

 

”Poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem,
najistotniejszą, najbardziej podstawową i decydującą wartością
w jego życiu jest jego CZŁOWIECZEŃSTWO”
Maria Grzegorzewska

 

Pedagog specjalny

mgr Ewelina Garbowska-Ferdek

 

Godziny pracy:

wtorek 8:00-15:20

czwartek 10:00-15:10

 

 

ped-specjalny-rodzina1

 

 

DROGI UCZNIU – zwróć się do pedagoga specjalnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • Nie potrafisz poradzić sobie z w emocjami;
 • Masz problemy z nauką.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą chciałbyś się podzielić z drugą osobą!

DROGI RODZICU – zwróć się do pedagoga specjalnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • Masz pytania dotyczące osiągnięć edukacyjnych dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • Szukasz pomocy.

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości!

 

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ DECYDUJĄC SIĘ NA ROZMOWĘ Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM:

 • Całkowitej dyskrecji;
 • Wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia informacji to decyzja będzie należała tylko do Ciebie;
 • Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga;
 • Otrzymasz za to informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy.

 

 

Do zadań pedagoga specjalnego należy:

 

 • Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
 • Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych dla uczniów- odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem.
 • Dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
 • Dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nauczycielom, rodzicom.
 • Współpraca w zależności od potrzeb z innymi podmiotami np.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną itp.

 

 

Przydatne linki
Przydatne linki