Logo

:: Patron szkoły

 

Dnia 25 listopada 2010 roku odbyły się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły. W dwóch turach w godz. 9.00 – 13.00 głosowali uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, natomiast rodzice oddali swój głos od godz. 17.00 do 19.00. W głosowaniu wzięło udział 146 osób, w tym: 54 uczniów, 24 nauczycieli i pracowników szkoły oraz 70 rodziców. Komisja skrutacyjna, w skład której weszli wybrani nauczyciele, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciel Rady Rodziców, po przeliczeniu głosów sporządzili protokół. Głosów ważnych oddano 146, nieważnych - 2. W wyniku głosowania największą liczbę głosów - 74 na 146 głosujących uzyskał Jan Paweł II. Drugie miejsce z liczbą 25 głosów zajął św. Stanisław Kostka. Na trzecim miejscu ex aequo z liczbą 17 głosów ulokowali się kandydaci: ks. Jan Twardowski i Mikołaj Kopernik. Listę zamyka z liczbą 13 głosów Kornel Makuszyński. Patronem szkoły został wybrany Jan Paweł II.

 

 

 

NASZE DZIAŁANIA NA PRZESTRZENI TRZECH LAT
POD PATRONATEM BŁ. JANA PAWŁA II

 

25.01.2010r.

Powołanie zespołu koordynującego działania mające na celu wybór patrona szkoły.

02.02.2010r.

Umieszczenie na stronie internetowej informacji o realizacji projektu.

03.04.2010r.

Prowadzenie kampanii reklamującej kandydatów na patrona szkoły, m.in. ukazanie się artykułu na temat wyborów w Nowej Trybunie Opolskiej.

01.06.2010r. Wybór przez uczniów trzech kandydatów.
21.06.2010r. Wybór kandydata na patrona szkoły przez nauczycieli i pracowników administracji.
24.06.2010r. Wybory kandydata na patrona przez Radę Rodziców.
28.10.2010r. Przygotowanie przez uczniów gazetek ściennych i przedstawienie prezentacji multimedialnych na temat sylwetek 5 kandydatów na patrona szkoły:  Św. Stanisława Kostki,  Ks. Jana Twardowskiego, Jana  Pawła II, Mikołaja Kopernika, Kornela Makuszyńskiego.
25.11.2010r. Ogólnoszkolne wybory patrona szkoły przez uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji. Największą ilość głosów uzyskał Jan Paweł II – 74 głosy, co stanowi 50,68%

05.01

- 11.02.2011r.

Udział całej społeczności uczniowskiej w ogólnoszkolnym konkursie plastycznym pod hasłem „Jan Paweł II  i dzieci”.

08.10.2010 r.

- 07.02.2011 r.

Przygotowanie wniosku o „Nadanie Imienia Szkole” do Rady Miejskiej w Kluczborku.
07.03.2011r. Uzyskanie od Rady Miejskiej w Kluczborku pozytywnej uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie z Oddziałami Przedszkolnymi (Uchwała weszła w życie z dniem 17.05.2011r.).
23.03.2011r. Zatwierdzenie nowego logo szkoły.
30.03.2011r. Wyjazd uczniów do kina w Opolu na projekcję filmu dokumentalnego pt. „Jan Paweł II. Szukałem Was…”.
31.03.2011r. Spotkanie całej społeczności uczniowskiej i rodziców z drugim po kardynale Stanisławie Dziwiszu świadkiem pontyfikatu Jana Pawła II, bratem Marianem Markiewiczem ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego
08.04.2011r. Dzień poświęcony patronowi: konkurs wiedzy o patronie „Jan Paweł II - mój patron”.
10.05.2011r. Wycieczka uczniów do Wadowic – miejsca narodzin i chrztu Jana Pawła II.
18.05.2011r. Uroczystość „Nadania Imienia Szkole”. W programie: 1. Msza św. celebrowana przez ks.bp. Jana Kopca. 2. Część oficjalna i artystyczna z udziałem zaproszonych gości. 3. Poczęstunek dla gości.
18.05.2011 r. Uczennica Jessica Pawłowska zajęła I miejsce w Gminnym  Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Jan Paweł II przyjaciel dzieci i młodzieży” pod patronatem Burmistrza Miasta Kluczborka zorganizowanego przez PG nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku.
10.06.2011r. Gminny Konkurs Recytatorski – „Jan Paweł II w poezji” zorganizowany przez naszą szkołę.
13.06.2011r. Udział uczniów w Diecezjalnej pielgrzymce szkół im. Jana Pawła II na Górę Świętej Anny – włączenie do Rodziny Szkół  im. Jana Pawła II.
18.05.2012r. I Szkolny Marsz ku czci Patrona Szkoły Bł. Jana Pawła II oraz spotkanie z zaproszonym gościem Grzegorzem Polakiem, który dzielił się wspomnieniami z osobistych spotkań z Ojcem Świętym w Watykanie.
17.05.2013r. II Marsz ku czci Patrona naszej Szkoły Bł. Jana Pawła II.
18.11.2013r. Zorganizowanie w naszej szkole spotkania szkół, którym patronuje Bł. Jan Paweł II w Diecezji Opolskiej.
08.04.2014r. Wyjazd uczniów do kina w Opolu na projekcję filmu „Karol, który został świętym”.

 

Październik każdego roku - spotkanie modlitewne  „Różaniec z Błogosławionym Janem Pawłem II”, przypadające w dzień wspomnienia liturgicznego naszego Patrona.

 

 


CUDA ZA WSTAWIENNICTWEM JANA PAWŁA II

Spośród ogromnej liczby sygnałów o doznanych łaskach do beatyfikacji wybrany został przypadek niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia wyzdrowienia urodzonej w 1961 roku francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre z zaawansowanej choroby Parkinsona. Tej samej, na którą cierpiał papież. Do uzdrowienia tego doszło w czerwcu 2005 roku, a więc dwa miesiące po śmierci Jana Pawła II. Cała wspólnota zakonna siostry Marie modliła się wtedy o jej uzdrowienie.
14 stycznia 2011 roku Benedykt XVI wyraził zgodę na ogłoszenie dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem Jana Pawła II, co formalnie zakończyło proces beatyfikacyjny.

5 lipca 2013 wydano dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Cudem tym, jak poinformował ks. Federico Lombardi, jest zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, uzdrowienie kobiety z Kostaryki, cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła się modlić do Boga za wstawiennictwem Jana Pawła II, po czym doznała nagłego uzdrowienia. Papież Franciszek poinformował, że razem z Janem Pawłem II kanonizowany zostanie również bł. Jan XXIII.

 

 


Nasz Patron - Jan Paweł II
 

Życiorys Karola Wojtyły
 

Jan Paweł II - zinteresowania

Pielgrzymki Jana Pawła II
Przydatne linki
Przydatne linki