Logo

:: Czyste powietrze – jego znaczenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin

13 XII 2023 r. zostały przeprowadzone zajęcia ekologiczne dla dzieci 6-letnich z OP
w Bąkowie, POZ w Biadaczu oraz OP w Kuniowie pt.: „Czyste powietrze – jego znaczenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin” w ramach projektu „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork”

Cele zajęć:

- wpływ zanieczyszczonego środowiska na jakość powietrza i zdrowie człowieka;

- ukazanie znaczenia czystego powietrza na życie ludzi, zwierząt i roślin;

- kształcenie logicznego myślenia;

- próby formułowania wniosków w oparciu o analizę faktów oraz doświadczeń przeprowadzonych w trakcie zajęć;

- integracja grupy.

 

Dzieci miały okazję poznać właściwości fizyczne powietrza, dokonać obserwacji i określić stopień jego zabrudzenia oraz uzasadnić konieczność ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Metodą działań praktycznych zbudowały filtr wodny. Dyskutowały o znaczeniu czystego powietrza dla życia na Ziemi.

Zajęcia urozmaicone były puzzlami, piosenką i tańcem oraz zagadkami. Była też burza mózgów – Jak chronić powietrze przed zanieczyszczeniami?

Grupa szybko się zintegrowała poprzez:

  • wyszukanie kropelki wody ze swoim imieniem /naklejka na koszulkę
  • wybór koloru szarfy/ na podstawie kolorów powstały grupy robocze
  • pracę w grupach
  • zajęcia rytmiczno – wokalne

Zajęcia zakończono rozdaniem Dyplomów Miłośnika Przyrody, wspólnym zdjęciem oraz rozmowach przy zdrowym kompocie i dietetycznych ciasteczkach.

Ewaluacja zajęć wykazała, że cele zostały zrealizowane. Uczestnicy zaangażowali się
w wykonywanie zadań i bardzo podobała im się forma, w jakiej zajęcia zostały przeprowadzone.

Przydatne linki
Przydatne linki