:: Pedagog

                                                                               „Wszystko co doskonałe dojrzewa powoli”
                                                                                                                 Artur Schopenhauer

Pedagog mgr Halina Wojnarowska

Drodzy uczniowie!

Jeśli macie trudne chwile, coś Was martwi z czym nie możecie sobie poradzić...albo chcecie podzielić się z kimś miłą wiadomością, radością, sukcesem w nauce lub sporcie – zgłoście się do pedagoga. Zawsze znajdę dla Was czas i miłe słowo.

Szanowni rodzice!

Oferuję Państwu swoją pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów związanych z nauką i wychowaniem Waszych dzieci. Zapraszam do współpracy.

                        Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2018/2019
                               
   Poniedziałek - 13:00 – 14:30

   Wtorek   – 8:00  -  14:00

   Środa   -    8:00   -  14:30

   Czwartek  - 8: 00 - 14:30

   Piątek       -  8:00  -  10:00

   

                   

 
 

     Działania  w zakresie  profilaktyki i  bezpieczeństwa  realizowane

      w  roku szkolnym   2017/2018 

 

 1. Spotkanie uczniów klas I – VII i dzieci z Oddziałów Przedszkolnych z Policjantem pod hasłem: „Jestem Bezpiecznym uczniem.”
 1. Udział uczniów klasy I w instruktażowym pokazie  zasad  ruch  drogowego w terenie z Policjantem pt. „Pierwszoklasista na drodze.”
   
 2. Przeprowadzenie pogadanki dla rodziców przez Policjanta pod hasłem „Moje dziecko jest bezpieczne”- bezpieczeństwo na drodze, zagrożenia uzależnieniami, szkodliwość gier komputerowych.
   
 3. Spotkanie uczniów z przedstawicielem Nadleśnictwa –  prezentacji edukacyjno- profilaktyczna pod hasłem „Przyroda moim Przyjacielem.”
   
 4.  Przeprowadzenie szkolenia dla grona pedagogicznego „ Profilaktyka- Zagrożenia współczesnego świata”.
   
 5.  Przeprowadzenie Przesiewowych Badań Słuchu dzieci w Oddziałach Przedszkolnych przez specjalistów  z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z Kluczborka.
   
 6. Udział uczniów i nauczycieli w programie profilaktycznym „Cyberbezpieczny uczeń”:

 -  obchody Dnia Bezpiecznego Internetu  pod  hasłem „Jestem   Bezpieczny w Sieci”

 -  udział nauczycieli w szkoleniu „Cyberprzemoc.”

-   realizacja  materiałów „Cyberuzależniemie- Jak reagować?”
 

 1.  Realizacja zajęć w  klasach I i III  ze specjalistą  grzyboznawcą w ramach  profilaktyki zdrowia pod hasłem: „Znam grzyby ,które zbieram.”