:: Plan Lekcji


Klasa I
lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Godz. zajęć
8.00 - 8.45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
11:50 - 11:30
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:30 - 15:15
Poniedziałek
w-f
ed.wczesn.
j. angielski
ed.wczesn.
ed.wczesn.
---
---
---
Wtorek
ed.wczesn.
ed.wczesn.
religia
ed.wczesn.
ed.wczesn.
Aktywni razem
---
---
Środa
j.mn.nar.-niem.
w-f
ed.wczesn.
ed.wczesn.
religia
---
---
---
Czwartek
j.mn.nar.-niem.
j. angielski
ed.wczesn.
ed.wczesn.
w-f
---
---
Piątek
ed.inform.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
j.mn.nar.-niem.
---
---
 
Klasa II
lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Godz. zajęć
8.00 - 8.45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
11:50 - 11:30
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:30 - 15:15
Poniedziałek
ed.wczesn.
ed.wczesn.
j.mn.nar.-niem.
w-f
religia
---
---
---
Wtorek
ed.wczesn.
ed.wczesn.
basen
zaj.świetlicowe
ed.wczesn.
ed.wczesn.
---
---
Środa
ed.wczesn.
ed.wczesn.
w-f
ed.wczesn.
j.mn.nar.-niem.
---
---
---
Czwartek
j. angielski
religia
ed.wczesn.
ed.wczesn.
j.mn.nar.-niem
---
---
---
Piątek
w-f
j. angielski
ed.inform.
ed.wczesn.
ed.inform.
ed.wczesn.
---
---
Klasa III
lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Godz. zajęć
8.00 - 8.45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
11:50 - 11:30
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:30 - 15:15
Poniedziałek
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed.inform.
j.mn.nar.-niem.
religia
---
---
Wtorek
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
w-f
Bawię się
---
---
Środa
w-f
ed.wczesn.
ed.wczesn.
j.mn.nar.-niem.
Bawię się
---
---
---
Czwartek
ed.wczesn.
ed.wczesn.
j.mn.nar.-niem.
religia
j.angielski
---
---
---
Piątek
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
w-f
j. angielski
---
---
---
Klasa V
lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Godz. zajęć
8.00 - 8.45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
11:50 - 11:30
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:30 - 15:15
Poniedziałek
matematyka
w-f
religia
j.mn.nar.-niem.
j.polski
j. angielski
geografia
---
Wtorek
matematyka
muzyka
technika
j. polski
j.mn.nar.-niem.
h/k mniejsz.
---
---
Środa
j. polski
biologia
j.mn.nar.-niem.
matematyka
w-f

historia
zaj.wychw.
---
Czwartek
WDŻ
wf
j. angielski
matematyka
j. polski
historia
religia
---
Piątek
j.angielski
j.polski
w-f
informatyka
plastyka
matemt.wędr.
---
---
Klasa VI
lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Godz. zajęć
8.00 - 8.45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
11:50 - 11:30
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:30 - 15:15
Poniedziałek
j. angielski
j.polski
w-f
religia
geografia
odkryw.taj.ż
---
---
Wtorek
muzyka
w-f
plastyka
j.mn.nar.-niem.
matematyka
j. polski
h/k mniejsz.
---
Środa
WDŻ
j. angielski
zaj. wychow.
j.polski
matematyka
j.mn.nar.-niem.
historia
---
Czwartek
w-f
j.mn.nar.-niem.
matematyka
j. polski
technika
religia
j. angielski
---
Piątek
biologia
w-f
j. polski
matematyka
informatyka
historia
---
---
Klasa VII
lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Godz. zajęć
8.00 - 8.45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
11:50 - 11:30
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:30 - 15:15
Poniedziałek
religia
j. angielski
matematyka
j. polski
biologia
j.mn.nar.-niem.
w-f
geografia
Wtorek
w-f
matematyka
j.polski
historia
j. rosyjski
j. angielski
chemia
chemia w prakt.
Środa
biologia
fizyka
j. angielski
w-f
j.polski
matematyka
zaj. wychow.
---
Czwartek
matematyka
j. polski
w-f
j.mn.nar.-niem

religia
chemia
j. rosyjski
historia
Piątek
fizyka
informatyka
geografia
j.mn.nar.-niem.
j. polski
muzyka
plastyka
---
Klasa VIII
lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Godz. zajęć
8.00 - 8.45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
11:50 - 11:30
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:30 - 15:15
Poniedziałek
religia
matematyka
j. polski
biologia
j. angielski
j.mn.nar.-niem.
w-f
---
Wtorek
w-f
j.polski
j. niemiecki
matematyka
historia
chemia
WOS
WOS
Środa
fizyka
j. niemiecki
j. polski
w-f
j. angielski
historia
EDB
---
Czwartek
j. polski
matematyka
w-f
j.mn.nar.-niem.
religia
j.angielski
chemia
chemia w prakt.
Piątek
j.polski
geografia
zaj. wych.
j.mn.nar.-niem.
matematyka
fizyka
informatyka
---