:: Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015

 • Koło teatralne
 • Zajęcia ruchowo-taneczne
 • Pogotowie lekcyjne język niemiecki
 • Zajęcia ortograficzne „Kolorowa ortografia”
 • Niemiecki jest łatwy
 • Koło komunikacyjne
 • Koło dziennikarskie „Mały Redaktor”
 • Zajęcia rekreacyjno – sportowe
 • Zajęcia ruchowe z elementami muzykoterapii
  i gimnastyki korekcyjnej
 • Zajęcia instrumentalno – wokalne
 • Zajęcia czytelnicze
 • Zajęcia artystyczno – plastyczne
 • Zumba
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze