:: Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

Rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca – Justyna Smyrek
Zastępca przewodniczącej – Justyna Spoida
Skarbnik – Ewelina Stanossek
Sekretarz – Anna Kostrzewa