:: Samorząd Uczniowski

PrzewodniczącaMarta Mamzer
Zastępca przewodniczącejFabian Smyrek
SekretarzNatalia Jendrek
Skarbnik - Aleksandra Mańkiewicz

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej „Mały Redaktor” –
 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018