:: Pracownicy

mgr Barbara Hyży - dyrektor szkoły

mgr Agnieszka Kowalska - język polski
mgr Beata Rasztar - wychowanie fizyczne, biologia
mgr Anita Marciniak – muzyka, plastyka, nauczyciel świetlicy
mgr Ewa Cicha - edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Kowalska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Adriana Wiecha - język niemiecki
mgr Anna Idasiak - matematyka
mgr Ewa Czapczyńska - nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr Bożena Szewczyk - nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr Halina Wojnarowska - pedagog
mgr Małgorzata Gabryk - nauczyciel świetlicy i bibliotekarz, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Dorota Lewaszkiewicz - Sobieraj – historia, język angielski
mgr Magdalena Stanisławska - język angielski (w zastępstwie)
mgr Katarzyna Ośródka - nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr inż. Iwona Durka - nauczyciel oddzialów przedszkolnych

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:
ks. mgr Aleksander Kawa - religia
mgr Zofia Drewniak - historia
mgr Iwona Domagała - język polski, historia
mgr Sylwia Gajda - zajęcia techniczne, technika, przyroda
mgr Małgorzata Jantos-Luxa - fizyka
mgr Violetta Jantos - Kozak - zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Piotr Noculak - chemia
mgr Janusz Poprawa - geografia
mgr Aneta Matląg - Konieczna - edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Piotr Winiarski - WOS

Pracownicy administracji i obsługi:
mgr Anna Cwynar - sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy
Alicja Tylla - pracownik obsługi
Regina Babik - pracownik obsługi
Mariola Wójcik - pracownik obsługi
Maria Stanossek – intendent/pracownik obsługi
Marek Tworek - woźny konserwator, palacz c.o.