:: Pracownicy

mgr Barbara Hyży - dyrektor szkoły

mgr Iwona Domagała - język polski, historia, język rosyjski
mgr Beata Rasztar - wychowanie fizyczne, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anita Marciniak – nauczyciel oddziałów przedszkolnych, nauczyciel świetlicy
mgr Ewa Cicha - edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Kowalska – edukacja wczesnoszkolna, religia
mgr Adriana Wiecha - język mniejszości narodowej - niemiecki, własna kultura i historia mniejszości
mgr Anna Idasiak - matematyka, technika
mgr Ewa Czapczyńska - nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr Bożena Szewczyk - nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr Halina Wojnarowska - pedagog, logopeda
mgr Małgorzata Gabryk - nauczyciel świetlicy i bibliotekarz, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Dorota Lewaszkiewicz - Sobieraj – historia, język angielski, WOS
mgr Katarzyna Ośródka - edukacja wczednoszkolna, doradztwo zawodowe
 

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:
ks. mgr Aleksander Kawa - religia
mgr Małgorzata Jantos-Luxa - fizyka, informatyka
mgr Piotr Noculak - chemia
mgr Janusz Poprawa - geografia, wychowanie fizyczne
mgr Ewa Kisiel - Hys - muzyka, plastyka

 

Pracownicy administracji i obsługi:
mgr Anna Cwynar - sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy
Alicja Tylla - pracownik obsługi
Regina Babik - pracownik obsługi
Mariola Wójcik - pracownik obsługi
Maria Stanossek – intendent/pracownik obsługi
Gabriela Jantos - pracownik obsługi
Marek Tworek - woźny konserwator, palacz c.o.