:: Pracownicy

mgr Barbara Hyży - dyrektor szkoły

mgr Agnieszka Kowalska - język polski
mgr Beata Rasztar - wychowanie fizyczne, przyroda, biologia
mgr Anita Marciniak – nauczyciel oddziałów przedszkolnych, plastyka
mgr Ewa Cicha - edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Kowalska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Adriana Wiecha - język niemiecki
mgr Anna Idasiak - matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe
mgr Ewa Czapczyńska - nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr Bożena Szewczyk - nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr Halina Wojnarowska - pedagog
mgr Małgorzata Gabryk - nauczyciel świetlicy i bibliotekarz
mgr Dorota Lewaszkiewicz - Sobieraj – historia, język angielski
mgr Katarzyna Ośródka - nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr inż. Iwona Durka - nauczyciel oddzialów przedszkolnych

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:
ks. mgr Aleksander Kawa - religia
mgr Zofia Drewniak - historia
mgr Iwona Domagała - język polski
mgr Sylwia Gajda - zajęcia techniczne, technika
mgr Małgorzata Jantos-Luxa - fizyka
mgr Ewa Kisiel-Hys - zajęcia komputerowe, informatyka, muzyka
mgr Piotr Noculak - chemia
mgr Janusz Poprawa - geografia

Pracownicy administracji i obsługi:
mgr Anna Cwynar - sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy
Alicja Tylla - pracownik obsługi
Regina Babik - pracownik obsługi
Mariola Wójcik - pracownik obsługi
Maria Stanossek – intendent/pracownik obsługi
Marek Tworek - woźny konserwator, palacz c.o.