Projekt "Przez kontynenty z Ojcem Świętym"

Od 1 kwietnia do 18 maja 2017 roku w naszej szkole realizowany jest projekt „Przez kontynenty z Ojcem Świętym”.

Cele projektu:  

Cel główny:

- Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat Patrona szkoły, w szczególności Jego podróży apostolskich na świecie oraz poznają najważniejsze informacje o kontynentach.

Cele szczegółowe:

uczniowie

  • wiedzą, ile Jan Paweł II odbył podróży misyjnych na dany kontynent
  • potrafią zaprezentować  wybrane państwo (lub państwa), które odwiedził Jan Paweł II i podać główny cel pielgrzymki apostolskiej
  • poznają najważniejsze informacje na temat danego kontynentu
  • poznają kulturę innego kontynentu poprzez pieśni, taniec, potrawy narodowe, sztukę itp. wykazując postawę otwartości i dialogu
  • są kreatywni, twórczy podczas zabawy i wykonywania prac
  • prezentują publicznie efekty swojej pracy

Koordynatorzy projektu: Beata Kowalska i  Dorota Lewaszkiewicz – Sobieraj

Osoby wspomagające: wychowawcy klas i nauczyciele PSP z OP w Kuniowie.

Realizacja projektu:

Klasa II -€“ Afryka

Klasa III -€“ Australia i Oceania

klasa IV -€“ Azja

Klasa V -€“ Ameryka Południowa

Klasa VI - Ameryka Północna

Publiczna prezentacja projektu: Obchody dnia Patrona Szkoły - 18 maja 2017 roku

Prezentacja danego kontynentu i hasła pielgrzymki Jana Pawła II.

Podziękowanie

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie składają serdeczne podziękowanie

Pani Joannie Bambynek

za przekazanie dla szkoły płyt DVD z bajkami dla dzieci.

Uchwała Rady Miejskiej o sieci szkół od 1.09.2017r.

 

Ferie zimowe 2017

Lp.

Rodzaj zajęć

Miejsce zajęć

Termin

Uczniowie klas

1.

Gry i zabawy (zabawy rzutne, bieżne, skoczne)

sala gimnastyczna

14.02.2017

8.30-10.30

Klasy II-III

2.

Turniej piłki nożnej

sala gimnastyczna

14.02.2017

10.30-12.30

IV-VI chłopcy

3.

Turniej uni-hokeja

sala gimnastyczna

21.02.2017

9.00-10.30

IV-VI dziewczęta

4.

Gry i zabawy (zabawy rzutne, bieżne, skoczne)

sala gimnastyczna

21.02.2017

10.30-12.00

Klasy II-III

5.

Zajęcia z koszykówki

sala gimnastyczna

23.02.2017

9.00-10.30

IV-VI chłopcy

6.

Zajęcia z piłki siatkowej

sala gimnastyczna

23.02.2017

10.30-12.00

IV-VI dziewczęta

Bezpieczne ferie

DROGI RODZICU ! FERIE ZIMOWE  TO CZAS ODPOCZYNKU WASZYCH DZIECI OD NAUKI, TO CZAS BEZTROSKIEJ ZABAWY.

Czuwaj nad bezpieczeństwem swojego dziecka w czasie ferii zimowych.

Kilka  dobrych  rad:

1. Planuj zabawy i gry  na świeżym powietrzu z dala od akwenów, jezdni, mostów, torów.

2. Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętajmy o obowiązujących na stokach przepisach i zasadach bezpieczeństwa.

3. Nie doczepiamy sanek do samochodu.  Źle  zabezpieczony kulig może stwarzać duże zagrożenie  dla zdrowia i życia.

4. Widząc zwisające z  dachu sople, nie  pozwalamy dzieciom  strącać ich patykami lub kamieniami.

5. Sprawdzaj  propozycje zorganizowanych zajęć  i wyjazdów turystyczno – rekreacyjnych z  których będzie korzystało  Twoje dziecko w czasie ferii ( wyjazdy na narty, lodowisko, kulig).Pamiętaj numery telefonów alarmowych.

3. Przypominaj dzieciom o zasadach ograniczonego zaufania w stosunku do spotkanych obcych osób.

4.W czasie spacerów  wymagaj, aby dzieci stosowały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze i szlakach górskich(szczególnie zimą).

5. Nigdy nie pozwalaj  dzieciom wchodzić na zamarznięte stawy, jeziora  bez opieki osoby dorosłej, a jeżeli tak, to tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

6. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowca potrzebuje więcej czasu do zahamowania pojazdu.

7. Używaj  elementów  odblaskowych na odzieży zewnętrznej.

8.  Wymagaj, aby dziecko zawsze informowało Cię gdzie idzie i o której wraca.

9. Aby uniknąć odmrożeń pamiętaj o prawidłowym ubiorze dla swojego dziecka podczas zabaw i spacerów na powietrzu.

10. Kontroluj proszę swoje dziecko w jaki sposób korzysta z Internetu – czy jest to dla niego bezpieczne i niedemoralizujące.

11. Staraj się jeśli to możliwe, aby wypoczynek dziecka na feriach był wzbogacony  aktywnym ruchem na świeżym powietrzu.

      WSZYSTKIM UCZNIOM, RODZICOM ORAZ NAUCZYCIELOM ŻYCZYMY ZDROWYCH, BEZPIECZNYCH FERII, KTÓRE DOSTARCZĄ  DUŻO ODPOCZYNKU I NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ.

Wywiadówka

Dnia 25.01.2017r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas II-VI.