"BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

„Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży”

Administracja Oświaty w Kluczborku

realizuje program „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” (X-XII 2016)

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży musi być niezbędnym uzupełnieniem oferty współczesnej szkoły. Nasze działania będą zmierzać do udziału w zaplanowanych działaniach uczniów, nauczycieli i rodziców.

„Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży”

Znaczna część społeczności szkolnej, pozostając pod presją zmian cywilizacyjnych i często pogarszającego się poczucia bezpieczeństwa indywidualnego, ogarnięta jest apatią co jest zjawiskiem niebezpiecznym. Pojęcie bezpieczeństwa rozumiemy szeroko, zdając sobie sprawę  ze złożoności sytuacji: trudności  na rynku pracy  powodują zjawisko  migracji zarobkowych czego skutkiem jest rozluźnienie związków emocjonalnych w obrębie rodzin, liczne przypadki eurosieroctwa, brak motywacji do działania , zaniedbania zdrowotne ujawniane często w sposób przypadkowy. Słabe zainteresowanie sportem i ruchem fizycznym   skutkuje widocznymi na co dzień  wadami postawy u dzieci i młodzieży.

Chcemy podjąć działania na rzecz:

- wzrostu świadomości zdrowotnej u uczniów, nauczycieli i rodziców

- przyrostu umiejętności odpoczynku i korekcji stanu zdrowia przez ruch fizyczny

- podniesienia poziomu, traktowanego holistycznie, stanu zdrowia psychicznego

- podniesienia poziomu akceptacji szkoły

 - wiary w bezpieczeństwo pobytu w szkole i poza szkołą

- wyrobienia skłonności do otwartego wyrażania pozytywnych odczuć

- opanowania umiejętności radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem

Kierujemy nasze planowane działania także do rodziców i nauczycieli gdyż to oni mogą skutecznie wpływać na pozytywne zmiany po zakończeniu działań w ramach niniejszego programu – są oni naturalnymi sojusznikami w słusznej sprawie.

   Uczniowie są  grupą ciężko pracującą: zajęcia obowiązkowe wraz z dodatkowymi korepetycjami, kółkami zainteresowań itd. w sumie przekraczają 40 godzinny tydzień pracy dorosłych! Do tego dochodzi, u ambitnych uczniów, kilka godzin nauki domowej (zadania domowe, lektury itd.).
W rezultacie dzień pracy ucznia zaczyna się o godzinie ósmej i trwa z krótkimi przerwami do 22.00. Biorąc pod uwagę, że znacząca liczba naszych uczniów dojeżdża do szkoły  i musi wstawać między godz. 6.00 a 7.00 mamy do czynienia z grupą bardzo zmęczonych młodych ludzi. Proces rozwojowy ma swoje wymagania w postaci odpowiednio długiego snu, prawidłowego odżywiania i stałego mądrego wsparcia. Stąd chcemy całe środowisko uaktywnić. Chcemy aby zmęczenie i frustracja zostały zastąpione radością życia w tym akceptacją szkoły.

Nasze działania mają na celu przybliżyć spełnianie tych konieczności w czasie trwania programu i  po jego zakończeniu.

Każda szkoła ma dla swoich uczniów ofertę atrakcyjnych zajęć  dodatkowych : informacje o tym znajdziecie na tablicy ogłoszeń lub w swojej skrzynce korespondencyjnej w programie LIBRUS

Każdy uczeń może wziąć udział w zajęciach w swojej szkole lub skorzystać z oferty przedstawionej poniżej w Harmonogramie

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!

HARMONOGRAM
zajęć realizowanych  przez Gminę Kluczbork
w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna Szkoła” otwartych dla uczniów wszystkich szkół

Lp.

Działanie

Termin

Miejsce realizacji

1

Turniej Niepodległości /siatkówka/

10.11.2016r. godz. 9.00

PG Nr 5 w Kluczborku

2

Otwarte wspinanie

14 – 25.11.2016r.od 18.00 do 20.00 /wstęp wolny/

PG Nr 3 w Kluczborku

3

Turniej Szachowy

19.11.2016 godz. 9.00 – 13.00

aula PG Nr 3 w Kluczborku

4

Zajęcia taneczne.

21.11.2016r. godz. 15.15 – 19.15

Sala gimnastyczna PG Nr 5

5

Połączona sesja  Młodzieżowej i Dziecięcej Rady Miasta. Warsztaty zdrowego żywienia.

 

25.11.2016 g. 9.00 – 13.00

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

6

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

3XII2016r. godz.9.00

PSP Nr 5 w Kluczborku

Koordynator programu:   Piotr Stefaniuk, Administracja Oświaty w Kluczborku

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 - 1 września 2016r. (czwartek)
godz. 8.00 Msza Św.
godz. 8.45 Inauguracja roku szkolnego na sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami klas.

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Rodzice,

Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła postanowiła nie narzucać Rodzicom oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolne. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.

Spośród nadesłanych ofert Ubezpieczenia NNW szkolnego z różnych Towarzystw, zdecydowaliśmy o wyborze indywidualnego ubezpieczenia NNW z oferty AXA TUiR dostępnego na stronie www.bezpieczny.pl (zakładka Dziecko).

             Szkoła/Gimnazjum i wyżej:    https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum

             Przedszkole/Żłobek:               https://bezpieczny.pl/przedszkole

Pozostawiając Rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia, polecamy skorzystanie z portalu on-line Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spośród 6 wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom.

Dodatkowym atutem oferty Bezpieczny.pl jest możliwość ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci w ramach jednej polisy. Dotyczy to również dzieci będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek – dla każdego z nich można wybrać inny wariant ubezpieczenia.

Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zachęcamy do skorzystania z dedykowanego Kodu Opiekuna Szkoły  72114. ,który gwarantuje 10% rabatu od składki na wszystkie ubezpieczone dzieci.

Oferta w formie ulotki będzie także przekazana dzieciom podczas rozpoczęcia roku szkolnego wraz z innymi ważnymi informacjami.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z  Rafałem Adamskim  pod nr. Tel.  535 649 111

 

Wykaz podręczników dla klas II-VI na rok szkolny 2016/2017

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO PODRĘCZNIKI, KTÓRE NALEŻY ZAKUPIĆ. POZOSTAŁE (KOLOR CZARNY) UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE.

PRZYPOMINAMY, ŻE W KLASIE VI NIEKTÓRE PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄ OD KLASY IV.

 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Zakończenia roku szkolnego odbedzie się  24 czerwca 2016r. (piątek). Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8.00, po czym udamy się do sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie o godz. 8.45 odbędzie się część oficjalna. Serdecznie zapraszamy.

BEZPIECZNE WAKACJE 2016

DROGI  RODZICU UWAŻAJ,

 ABY TWOJE DZIECKO W CZASIE WAKACJI SPĘDZAŁO CZAS WOLNY ZGODNIE  Z ZASADAMI:

1.   KORZYSTAM Z OBIEKTÓW  SPORTOWYCH I MIEJSC PRZYGOTOWANYCH DO ZABAW  I GIER (np. placu zabaw z atestem producenta),

2.   PLANUJĘ  ZABAWY I GRY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU Z DALA  OD JEZDNI, AKWENÓW, MOSTÓW, TORÓW,

3.  W CZASIE WYCIECZEK PIESZYCH I ROWEROWYCH ZNAM ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DRODZE I PRAWIDŁOWEGO UBIERANIA SIĘ,

4. PAMIĘTAM O ZASADZIE OGRANICZONEGO ZAUFANIA W STOSUNKU DO SPOTKANYCH OBCYCH OSÓB,

5. PRZESTRZEGAM ZASADY  „CZATUJĘ BEZPIECZNIE” – RODZICE DZIECI I MŁODZIEŻ POTRAFIĄ WSPÓLNIE  ZROZUMIEĆ  NIEKTÓRE  SYTUACJE  ZAGRAŻAJĄCE  ICH  BEZPIECZEŃSTWU  KORZYSTAJĄC Z SIECI (znają bezpieczne programy i gry internetowe)

6.  PAMIĘTAM ABY KĄPAĆ SIĘ, PŁYWAĆ I ROZBIERAĆ W MIEJSCACH  DO TEGO CELU WYŁĄCZNIE  DOZWOLONYCH,

7.  BY UNIKNĄĆ POPARZEŃ SŁONECZNYCH PAMIĘTAM O NAKRYCIU GŁOWY, ZAPASACH WODY PITNEJ ORAZ TELEFONIE KOMÓRKOWYM Z NUR. ALARMOWYM OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 601100100,

8. SAMODZIELNIE  BAWIĘ SIĘ I PRZEBYWAM ZAWSZE W TOWARZYSTWIE OSÓB,  KTÓRE  DOBRZE  ZNAM,

9 . RODZICOW  ZAWSZE  INFORMUJĘ  GDZIE  IDĘ  I O KTÓREJ WRACAM,

10.  RODZICE ZNAJĄ  MOICH  PRZYJACIÓŁ  I MIEJSCA W KTÓRYCH LUBIĘ  PRZEBYWAĆ.

Nie pozwólmy, aby zabawa i czas wolny przez brak wyobraźni i odpowiedzialności doprowadził do nieszczęść i tragedii. Powinniśmy pamiętać, że jako rodzice, opiekunowie prawni, dorośli jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za najbliższych i dzieci.

Pamiętajmy, aby kąpać się tylko na strzeżonych kąpieliskach, nie skakać do wody w niesprawdzonych miejscach, korzystać z ruchu drogowego zgodnie z przepisami, a szczególnie korzystać ze ścieżek rowerowych, które w naszej gminie są dobrze oznaczone i bezpieczne .

Pamiętać należy o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń sportowych (bramki, kosze itp.) na boiskach i placach zabaw.

Zadbajmy o opiekę nad dziećmi, gdy jesteśmy zajęci pracą w miejscach zatrudnienia, pracami polowymi, czy pracami w domu i gospodarstwie. Na nasze dzieci, naszych uczniów czyha wiele różnego rodzaju zagrożeń. Ze względu na dużą migrację wielu osób oraz zwiększoną liczbę różnych imprez plenerowych, lato to okres wzmożonej aktywności wielu sekt religijnych, handlarzy narkotyków i dopalaczy. W okresie wakacji istnieje większa dostępność do nikotyny i alkoholu, które stanowią kolejne zagrożenie.
 

Bezpieczny wypoczynek

List Prezesa KRUS - Bezpieczne wakacje

Szanowi Rolnicy, Drogie Dzieci,
za kilka dni koniec roku szkolnego  i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców (...)

Ranking szkół 2015/2016

Ranking szkół sporządzony na podstawie wyników w konkursach org. przez Gminę Kluczbork *
 

msc.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Woj. Konk. Polonistyczny

Woj. Konk. Jęz. Niemiec.

Woj. Konk. Jęz. Angiel.

Woj. Konk. Przyrod.

Woj. Konk. Techniczny

Woj. Konk. Matemat.

Woj. Konk. Historyczny

Ogólnopol. Turniej BRD

RAZEM

I SP STO 4 0 6 9 4 6 6 0 35
II PSP Nr 1 6 0 6 0 10 5 5 0 32
III PSP Nr 5 0 0 5 0 9 0 0 5 19
IV PSP w Kuniowie 0 5 4 0 0 0 0 6 15
V PSP w Kujakowicach Dolnych 5 10 0 0 0 0 0 0 15
VI PSP Nr 2 0 0 0 6 0 4 0 0 10
VII PSP w Bogacicy 0 0 0 0 0 0 4 4 8

* wzięto pod uwagę m. I - III
Zasady punktacji:
I - 6 pkt
II - 5 pkt
III - 4 pkt


 

Ogłoszenie

Zapraszamy nowoprzyjęte dzieci do Oddziałów Przedszkolnych w roku szkolnym 2016/17 wraz  z rodzicami na DNI OTWARTE, które odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im.Bł. Jana Pawła II w Kuniowie w dniach:

  • 16.06.2016r (czwartek) godz. 10.00-11.30
  • 17.06.2016r (piątek) godz. 13.00-14.30

Wychowawcy grupy „Krasnale”